Plattsättning

Byggpojken har våtrumsbehörighet utfärdat av Byggkeramikrådet. Behörigheten innebär att vi uppfyller de branschregler som utfärdas av plattsättarnas branschorganisation PER.

Behörigheten står även som garanti för att arbetet utförs med godkända konstruktioner enligt tillhörande monteringsanvisningar. Behöriga företag blir årligen föremål för Bygg-keramikrådets kvalitetsöversyn.