Byggpojken AB

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE.

Byggpojken AB är en totalentreprenör inom bygg. Vi på Byggpojken är införstådda i att vår verksamhet påverkar både samhället det sociala och miljön omkring oss alla.

Miljö.

Hos oss på Byggpojken är hållbart & klimatsmart byggande ett resultat av ett gott hantverk, en stolthet som även våra barn och barnbarn ska kunna känna för den färdiga byggnaden många år framöver utifrån perspektivet hållbar utveckling. Det handlar både om hur byggnaden blivit till och om hur den fungerar.

Vi använder oss endast av el & miljöbilar i vår fordonsflotta.
Vi tar ansvar för att vår deponi från byggplatserna alltid tas om hand på ett korrekt sätt och återvinns enligt uppsatta riktlinjer.
Vi arbetar alltid med att göra förbättringar hos oss själva och minska vårt klimatavtryck och arbeta mot uppsatta klimatmål.

Socialt.

Vi är stolta över Stockholm och dess kranskommuner och vill att det ska gå bra för regionen och alla som bor här.

Därför har det varit självklart för oss att under många års tid att ge stöd åt de lokala mindre idrottsklubbarna, speciellt med tanke på hur mycket de bidrar med till både ungdomar och samhället.

Vi är ställer därför krav och ansvar på oss själva, och alla våra underentreprenörer att främja hållbar utveckling inom miljö, socialt.

Trygghet.

Vi arbetar bland annat med att utföra trygghetsronderingar runt runtomkring Stockholm. Ser vi något som bör förbättras för en tryggare utomhus och boendemiljö ser vi till att detta anmäls och åtgärdas.

Vidare så har vårt eget, kundernas och samhällets ökade fokus på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sociala orättvisor, inneburit att företaget infört en uppförandekod. Den beskriver de krav och förväntningar som ställs på den egna organisationen och även underentreprenörerna och leverantörerna.

Uppförandekoden ses över årligen och vid behov. Ytterst ansvarig för detta är ledningsgruppen.

Kontakta oss för mer information