Byggpojken AB

Service, underhåll & rondering.

Behöver ni hjälp på ert företag eller din bostadsrättsförening med servicearbeten, rondering och underhåll?

Servicearbete & underhåll

Vi på Byggpojken utför all slags servicearbete och underhåll som finns utanför och inuti era fastigheter.

Vi har administrationen, kunskap & hantverksskicklighet internt som gör att anmälningarna för åtgärd som kommer in, snabbt och effektivt blir hanterade enligt överenskommen budget.

Tack vare vår breda kompetens med duktiga yrkesmän kan vi hjälpa er med allt. 

Vi samarbetar idag med flertal företag med serviceunderhåll av mycket varierade uppdragskaraktär runtomkring hela Stockholms och Gotlands län inkl. angränsande geografiska områden.

Rondering

Byggpojken utför ronderingar runt hela Stockholm och Gotlands län av olika sorters fastigheter och rekreationsområden. 

Vi utför trygghetsrondering i parker så att vårt och ert närområde är så tryggt som det kan vara. Vi rapporterar in trygghetsförbättring som kan göras och eventuella risker.

Vi utför fastighetsronderingar där vi tittar igenom fastigheter & dess serviceutrymmen med mera så att allt är i sin ordning med dessa. Inget lämnas åt slumpen. Allt rapporteras digitalt direkt på plats så att en åtgärd kan sättas in omgående.

 Kort och gott så kan vi förhoppningsvis hjälpa dig och ditt företag/förening om ni har behov av rondering.

LÄR KÄNNA OSS.

RECO
KUNDRECENSIONER.

Cirka 87% av alla blivande kunder läser andra kunders omdömen innan dem anlitar ett företag. Med omdömen man tar del av vill man som kund försöka skapa en så objektiv, äkta och rättvis bild av företaget som man kan. Därför samarbetar vi på Byggpojken med Reco.

Rätt person på rätt uppdrag.

Vi på Byggpojken är flexibla teamspelare som alla strävar mot de gemensamma målen uppsatta gentemot våra kunder, internt och våra medarbetare. Vi har en stor bredd i våra kompetenser och tar hjälp av varandra för att säkerställa att vi alltid är uppdaterade och i  framkant av branschen.

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE.

Byggpojken är införstådda i att vår verksamhet påverkar både samhället och miljö omkring oss alla. Vi är ställer därför krav och ansvar på oss själva, och alla våra underentreprenörer att främja hållbar utveckling inom miljö, samhälle & socialt.


Kontakta oss för mer information