Byggpojken AB

Om oss

Vi startade verksamheten 2007 och vi är idag ca 25 professionella yrkesmän & kvinnor som arbetar inom koncernen. 

HELENTREPRENAD

Byggpojken står för en totallösning oavsett vart ni befinner er eller vilket uppdrag ni står inför. Byggpojken kan leverera en helhet och hålla cirkeln sluten med kompetens internt.

Med våra projektledare & våra medarbete ute i fält så ser vi till att projektet når sin fulla potential enligt budget.

KOMMUNIKATION

Vår vision är att våra kunder ska känna att de alltid litar på oss på Byggpojken, att vi har en öppen, fungerande och transparant dialog innan, genom och efter projektet.

Vår uppfattning är att kommunikationen gentemot kund är av största vikt för en bra slutprodukt & samarbete att bygga vidare på.

I TID

Tack vare bredden på våra medarbetares kompetens internt inom koncernen så har vi resurserna för att slutföra uppdrag och projekt enligt avtalad tidsram.

Vi tar ansvar för att ert projekt, från start till mållinje fullföljs enligt överenskommelse med tydlig planering och tidsplan mot kund.

ANSVAR

Vi på Byggpojken har ett hundraprocentigt helhetsgrepp på alla de uppdrag & projekt vi blir anförtrodda med. Ingen del blir lämnade till slumpen eller hängande i lösa trådar. Denna bolagspolicy har gjort att vi under åren har skaffat oss stor och återkommande kundbas som skapat tillit och vet vad vi levererar , både med företag, brf'er såsom privatkunder.

Våra medarbetare känner en stor stolthet att kunna ro i hamn alla våra åtaganden med fullt ansvar genom hela processen och mot uppdraget, mot kunden, mot miljön och mot samhället.

LÄR KÄNNA OSS.

RECO
KUNDRECENSIONER.

Cirka 87% av alla blivande kunder läser andra kunders omdömen innan dem anlitar ett företag. Med omdömen man tar del av vill man som kund försöka skapa en så objektiv, äkta och rättvis bild av företaget som man kan. Därför samarbetar vi på Byggpojken med Reco.

Rätt person på rätt uppdrag.

Vi på Byggpojken är flexibla teamspelare som alla strävar mot de gemensamma målen uppsatta gentemot våra kunder, internt och våra medarbetare. Vi har en stor bredd i våra kompetenser och tar hjälp av varandra för att säkerställa att vi alltid är uppdaterade och i  framkant av branschen.

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE.

Vi på Byggpojken är införstådda i att vår verksamhet påverkar både samhället och miljö omkring oss alla. Vi är ställer därför krav och ansvar på oss själva, och alla våra underentreprenörer att främja hållbar utveckling inom miljö, samhälle & socialt.


Kontakta oss för mer information.