Byggpojken AB

RÄTT PERSON PÅ RÄTT UPPDRAG

Vi på Byggpojken är flexibla teamspelare som alla strävar mot de gemensamma målen uppsatta gentemot våra kunder och internt och våra medarbetare. 

Vi har en stor bredd i våra interna kompetenser och vi tar hjälp av varandra för att hela tiden säkerställa att vi är i framkant.

Byggpojken är ett företag med positiv utveckling med drygt 25 medarbetare inom koncernen. Vi har medarbetare internt så att vi kan erbjuda kompletta lösningar inom bygg, servicetjänster och ronderingar m.m.

Vi är övertygade att ha så mycket egen personal inom bolaget, och att med bredd & rätt kompetens kommer det att alltid gynnar slutkunden oavsett typ av projekt och storlek på det.

Byggpojkens medarbetare gör redan nu, och ska fortsätta skapa så bra förutsättningar som möjligt för kund, medarbetarna  miljö och samhälle.

Kontakta oss för mer information